Brīvās zonas statuss
Saskaņā ar likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” LSEZ kapitālsabiedrībām ir tiesības izveidot brīvās muitas zonas, par to saņemot sekojošus netiešos nodokļu atvieglojumus:
1.
0% PVN likme preču piegādēm un pakalpojumiem speciālajā ekonomiskajā zonā un brīvajā zonā;
2.
atbrīvojums no muitas nodevām un akcīzes nodokļa naftas produktiem brīvajā zonā.
Lai kļūtu par brīvās zonas sabiedrību, ir nepieciešams:
1.
Iesniegt Liepājas SEZ valdei rakstisku pieteikumu apliecības saņemšanai par tiesībām darboties Brīvās Zonas režīmā.
2.
Norādīt pieteikumā kapitālsabiedrības kontaktpersonu muitas lietu kārtošanai.
3.
Pievienot sekojošus dokumentus: LSEZ kapitālsabiedrības reģistrācijas apliecības kopiju; teritorijas plānu (norādīta ēku un būvju platība un eksplikācijas, caurlaides punkti); teritorijas lietojuma tiesības apliecinošus dokumentus; līgumu par teritorijas apsardzi; caurlaides režīms.
Dokumenti iesniedzami
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Sekretariātā
Adrese
Fēniksa iela 4, Liepājā, LV- 3401
Tel. nr.
(+371) 63427605
Darba laiks
08.00-12.00 un 12.30-16.30
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30