Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Kontakti
Fēniksa iela 4, Liepāja, Latvija, LV - 3401
Telefona nr.:
(+371) 63427605
Faksa nr.:
(+371) 63480252
E-pasts:
lsez@lsez.lv
Jānis Lapiņš
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks
Uldis Hmieļevskis
Pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos
Arnis Mazalis
Pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos
Jānis Lapiņš
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks
Telefona nr.
(+371) 63427605
Fakss
(+371) 63480252
E-pasts
janis@lsez.lv
Uldis Hmieļevskis
Pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos
Telefona nr.
(+371) 29440526
Fakss
(+371) 63480252
E-pasts
uldis.hmielevskis@lsez.lv
Arnis Mazalis
Pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos
Telefona nr.
(+371) 63424445
Fakss
(+371) 63480252
E-pasts
arnis@lsez.lv
Evita Pērkone
Komercdarbības atbalsta un kvalitātes vadības daļas vadītāja
Aivija Grīsle
Tehniskā sekretāre
Evita Pērkone
Komercdarbības atbalsta un kvalitātes vadības daļas vadītāja
Telefona nr.
(+371) 63407705
Fakss
(+371) 63480252
E-pasts
evita@lsez.lv
Aivija Grīsle
Tehniskā sekretāre
Telefona nr.
(+371) 63407705
Fakss
(+371) 63480252
E-pasts
aivija@lsez.lv
Reinis Strolis
Finanšu direktors
Dina Ozoliņa
Vecākā grāmatvede
Sandra Jansone
Vecākā grāmatvede
Reinis Strolis
Finanšu direktors
Telefona nr.
(+371) 63424000
Fakss
(+371) 63480252
E-pasts
reinis@lsez.lv
Dina Ozoliņa
Vecākā grāmatvede
Telefona nr.
(+371) 63407701
Fakss
(+371) 63480252
E-pasts
dina@lsez.lv
Sandra Jansone
Vecākā grāmatvede
Telefona nr.
(+371) 63401703
Fakss
(+371) 63481451
E-pasts
sandraj@lsez.lv
Māra Uzoliņa
Algu grāmatvede
Inese Petrovičeva
Grāmatvede
Māra Uzoliņa
Algu grāmatvede
Telefona nr.
(+371) 63480635
Fakss
(+371) 63480252
E-pasts
marau@lsez.lv
Inese Petrovičeva
Grāmatvede
Telefona nr.
(+371) 63425570
Fakss
(+371) 63480252
E-pasts
inese.p@lsez.lv
Antra Anspaka-Zakovica
Jurista palīgs
Antra Anspaka-Zakovica
Jurista palīgs
Telefona nr.
(+371) 63407704
Fakss
(+371) 63480252
E-pasts
antra@lsez.lv
Gatis Ginters
Biznesa attīstības un mārketinga daļas vadītājs
Guntis Beļskis
Biznesa attīstības un mārketinga daļas vadītāja vietnieks
Gatis Ginters
Biznesa attīstības un mārketinga daļas vadītājs
Telefona nr.
(+371) 26444916
Fakss
(+371) 63480252
E-pasts
gatis@lsez.lv
Guntis Beļskis
Biznesa attīstības un mārketinga daļas vadītāja vietnieks
Telefona nr.
(+371) 63426074
Fakss
(+371) 63480252
E-pasts
guntis@lsez.lv
Ivo Koliņš
Tirgus izpētes un analītikas daļas vadītājs
Inese Matisone
Tirgus pētījumu analītiķe
Ivo Koliņš
Tirgus izpētes un analītikas daļas vadītājs
Telefona nr.
(+371) 63427477
Fakss
(+371) 63407711
E-pasts
ivo@lsez.lv
Inese Matisone
Tirgus pētījumu analītiķe
Telefona nr.
(+371) 63407712
Fakss
(+371) 63407711
E-pasts
inese@lsez.lv
Līga Ratniece-Kadeģe
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Līga Ratniece-Kadeģe
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Telefona nr.
(+371) 29233446
Fakss
(+371) 63480252
E-pasts
liga@lsez.lv
Kristīne Alpēna
Iepirkumu speciālists
Kristīne Alpēna
Iepirkumu speciālists
Telefona nr.
(+371) 63422394
Fakss
(+371) 63480252
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Sintija Liepa
Personāla speciālists
Sintija Liepa
Personāla speciālists
Telefona nr.
(+371) 63407706
Fakss
(+371) 63480252
E-pasts
sintija@lsez.lv
Agris Andersons
Tehniskais direktors
Egils Sveilis
Tehniskā direktora vietnieks
Arita Šimkuna
Tehniskās daļas sekretāre
Agris Andersons
Tehniskais direktors
Telefona nr.
(+371) 63429226
Fakss
(+371) 63407710
E-pasts
agris@lsez.lv
Egils Sveilis
Tehniskā direktora vietnieks
Telefona nr.
(+371) 63422008
Fakss
(+371) 63407710
E-pasts
egils@lsez.lv
Arita Šimkuna
Tehniskās daļas sekretāre
Telefona nr.
(+371) 63429226
Fakss
(+371) 63407710
E-pasts
arita@lsez.lv
Kristīne Bārtniece
Nekustamo īpašumu speciāliste
Kristīne Bārtniece
Nekustamo īpašumu speciāliste
Telefona nr.
(+371) 63407700
Fakss
(+371) 63480252
E-pasts
kristine@lsez.lv
Kaspars Poņemeckis
Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītājs
Maija Uzoliņa
Drošības, aizsardzības un vides daļas speciālists
Inguna Roze
Darba aizsardzības vecākais speciālists
Kaspars Poņemeckis
Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītājs
Telefona nr.
(+371) 26141920
Fakss
(+371) 63480252
E-pasts
kaspars@lsez.lv
Maija Uzoliņa
Drošības, aizsardzības un vides daļas speciālists
Telefona nr.
(+371) 26469786
Fakss
(+371) 63480252
E-pasts
maija@lsez.lv
Inguna Roze
Darba aizsardzības vecākais speciālists
Telefona nr.
(+371) 29724145
Fakss
(+371) 63480252
E-pasts
inguna@lsez.lv
Aigars Kudrēvičs
Tehniskā direktora vietnieks
Inga Zuļģe
Tehniskā dienesta sekretāre
Aigars Kudrēvičs
Tehniskā direktora vietnieks
Adrese
Sliežu iela 9, Liepāja, LV-3405, Latvija
Telefona nr.
(+371) 63422553
Fakss
(+371) 63423273
E-pasts
aigars@lsez.lv
Inga Zuļģe
Tehniskā dienesta sekretāre
Adrese
Sliežu iela 9, Liepāja, LV-3405, Latvija
Telefona nr.
(+371) 63423273
Fakss
(+371) 63423273
E-pasts
inga@lsez.lv
Pēteris Gudkovs
Ostas kapteinis
Gints Ažēns
Ostas kapteiņa vietnieks
Gunta Aivare
Ostas kapteiņa dienesta sekretāre
Pēteris Gudkovs
Ostas kapteinis
Adrese
Vecā ostmala 59, Liepāja, LV-3401, Latvija
Telefona nr.
(+371) 63424721
Fakss
(+371) 63481451
E-pasts
captain@lsez.lv
Gints Ažēns
Ostas kapteiņa vietnieks
Adrese
Vecā ostmala 59, Liepāja, LV-3401, Latvija
Telefona nr.
(+371) 63424127
Fakss
(+371) 63481451
E-pasts
gints@lsez.lv
Gunta Aivare
Ostas kapteiņa dienesta sekretāre
Adrese
Vecā ostmala 59, Liepāja, LV-3401, Latvija
Telefona nr.
(+371) 63424721
Fakss
(+371) 63481451
E-pasts
lok@lsez.lv; gunta@lsez.lv
Dainis Eņģelis
Hidrogrāfijas grupas vadītājs
Dežurants
Dainis Eņģelis
Hidrogrāfijas grupas vadītājs
Adrese
Sliežu iela 9, Liepāja, LV-3405, Latvija
Telefona nr.
(+371) 29188870
Fakss
(+371) 63407057
E-pasts
dainis@lsez.lv
Dežurants
Adrese
Sliežu iela 9, Liepāja, LV-3405, Latvija
Telefona nr.
(+371) 63427414
Fakss
(+371) 63407057
E-pasts
hydro@lsez.lv
Caurlaide Nr. 1 (Centrālā)
 
Caurlaide Nr. 2
 
Caurlaide Nr. 3
 
Caurlaide Nr. 1 (Centrālā)
 
Adrese
Atslēdznieku iela 23, Liepāja, LV-3405, Latvija
Telefona nr.
(+371) 63420116
Caurlaide Nr. 2
 
Adrese
Sliežu iela 7, Liepāja, LV-3405, Latvija
Telefona nr.
(+371) 63422781
Caurlaide Nr. 3
 
Adrese
Brīvostas iela, Liepāja, LV-3405, Latvija
Telefona nr.
(+371) 63442020
Caurlaide Nr. 4
 
Caurlaide Nr. 4
 
Adrese
Kaiju iela 11, Liepāja, LV-3401, Latvija
Telefona nr.
(+371) 63425241
Informatīvs tālrunis vides jautājumos (24x7)
Telefona nr. (+371) 2 5625014
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30