Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valde
23. oktobris, 2017
2017. gada 20. oktobrī notika kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde, kuras darba kārtībā bija 7 jautājumi. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt trīs ieguldījumu līgumus par kopējo summu ~ 1.2 milj. eiro , nolēma slēgt trīs ilgtermiņa nomas līgumus par jaunu ražošanas uzņēmumu izveidi Karostas industriālajā parkā, Meldru ielas industriālajā teritorijā, kā arī Ezermalas ielā, Liepājā. Vēl LSEZ valde nolēma piešķirt LSEZ kapitālsabiedrības statusu SIA “JM Properties”, kas jau ir četrdesmit ceturtā LSEZ kapitālsabiedrība.
/SIA LSEZ “RT metāls”/

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts SIA LSEZ “RT metāls” iesniegums, kurā informēts, ka laika posmā no 2017. gada 1. novembra līdz 2019. gada 31. martam SIA LSEZ “RT metāls” plāno realizēt projektu “Metālapstrādes ceha paplašināšana un tehnoloģisko iekārtu iegāde ražošanas jaudas palielināšanai” par kopējo summu EUR 890 000.00.

Izvērtējot iesniegumu un pamatojoties uz normatīvajiem dokumentiem, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar SIA LSEZ “RT metāls” līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu.
/Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Ekers Stividors LP”/

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Ekers Stividors LP” iesniegums, kurā informēts, ka laika posmā no 2017. gada 25. oktobra līdz 2017. gada 31. decembrim Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Ekers Stividors LP” plāno realizēt projektu “Kravas laukuma izveide” par kopējo summu EUR 114 505.00.

Izvērtējot iesniegumu un pamatojoties uz normatīvajiem dokumentiem, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Ekers Stividors LP” līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu.
/Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Ekers Stividors LP”/

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Ekers Stividors LP” iesniegums, kurā informēts, ka laika posmā no 2017. gada 25. oktobra līdz 2017. gada 31. decembrim Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Ekers Stividors LP” plāno realizēt projektu “Jaunas tehnikas iegāde pakalpojuma dažādošanai” par kopējo summu EUR 202 172.00.

Izvērtējot iesniegumu un pamatojoties uz normatīvajiem dokumentiem, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Ekers Stividors LP” līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu.
/Virssardzes iela 11, Liepāja, SIA “JM Properties”/

2017. gada 12. maijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA “JM Properties” tika noslēgts nekustamo īpašumu – zemesgabalu Lazaretes iela 6C, Lazaretes iela 6B, Virssardzes iela 9, Virssardzes iela 11, Liepājā, nomas tiesību rezervēšanas līgums, kas noteica, ka līdz 2018.gada 11.maijam SIA “JM Properties” jāizstrādā metāla izstrādājumu ražošanas ēku būvprojekts minimālā sastāvā.
Saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Būvvalde” lēmumu ir veikta zemesgabalu apvienošana un tā rezultātā ir iegūta zemes vienība, kurai ir piešķirta adrese Virssardzes iela 11, Liepājā.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts SIA “JM Properties” iesniegums, kurā lūgts noslēgt nekustamā īpašuma – zemesgabala Virssardzes iela 11, Liepājā ilgtermiņa nomas līgumu un vienošanos par apbūves tiesības piešķiršanu būvprojekta “SIA “JM Properties” ražošanas ēkas Virssardzes ielā 11, Liepājā” realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.

Iepazīstoties ar iesniegtajiem atzinumiem un dokumentiem un ņemot vērā to, ka uzņēmums ir izpildījis nekustamā īpašuma nomas tiesību rezervēšanas līguma nosacījumus, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar SIA “JM Properties” nekustamā īpašuma – zemesgabala Virssardzes iela 11, Liepājā ( platība 50 215 m2) ilgtermiņa nomas līgumu un vienošanos par apbūves tiesības piešķiršanu uz 45 gadiem būvprojekta SIA “JM Properties” ražošanas ēkas Virssardzes ielā 11, Liepājā” realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai. Plānotās investīcijas 6.1 milj. eiro.

Uzņēmums SIA “JM Properties” dibināts 2017. gada 3. maijā ar mērķi būvēt un apsaimniekot ražošanas ēkas 11.1 tūkst. m2 platībā uzņēmuma LSEZ “Jensen Metal” ražošanas vajadzībām.
Izskatot 2017. gada 13. oktobrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē saņemto SIA “JM Properties” iesniegumu, kurā lūgts piešķirt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu, un tam pievienotos dokumentus, kā arī, pamatojoties normatīvajiem dokumentiem, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma piešķirt SIA “JM Properties” Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu.
/Dūņu iela 3, Liepāja, SIA “Finestra Solution”/

2016. gada 31. oktobrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA “Finestra Solution” tika noslēgts nekustamā īpašuma – zemesgabala Meldru iela 5 un Dūņu iela 3, Liepājā nomas tiesību rezervēšanas līgums līdz 2017.gada 30.oktobrim alumīnija un stikla konstrukciju ražotnes būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Būvvalde” lēmumu “Par nekustamo īpašumu Dūņu iela 3 un Meldru iela 5 apvienošanu” ir veikta zemesgabalu apvienošana un tā rezultātā ir iegūta zemes vienība, kurai ir piešķirta adrese Dūņu iela 3, Liepājā.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts SIA “Finestra Solution” iesniegums, kurā lūgts noslēgt nekustamā īpašuma – zemesgabala Dūņu iela 3, Liepājā ilgtermiņa nomas līgumu un vienošanos par apbūves tiesības piešķiršanu būvprojekta “Ražošanas ēka Dūņu ielā 3, Liepājā” realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.

Iepazīstoties ar iesniegtajiem atzinumiem un dokumentiem un ņemot vērā to, ka uzņēmums ir izpildījis nekustamā īpašuma nomas tiesību rezervēšanas līguma nosacījumus, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar SIA “Finestra Solution” nekustamā īpašuma – zemesgabala Dūņu iela 3, Liepājā (platība 15 212 m2) ilgtermiņa nomas līgumu un vienošanos par apbūves tiesības piešķiršanu uz 30 gadiem būvprojekta “Ražošanas ēka Dūņu ielā 3, Liepājā” realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.
/Ezermalas iela 7A, Liepāja, Biedrība “KURZEMES ZVEJNIEKU ASOCIĀCIJA”/

2017. gada 10. aprīlī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Biedrību “KURZEMES ZVEJNIEKU ASOCIĀCIJA” tika noslēgts nekustamā īpašuma – zemesgabala Ezermalas iela 7A, Liepājā nomas tiesību rezervēšanas līgums līdz 2018. gada 9. jūnijam zivju pārstrādes ražotnes būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts Biedrības “KURZEMES ZVEJNIEKU ASOCIĀCIJA” iesniegums, kurā lūgts noslēgt nekustamā īpašuma – zemesgabala Ezermalas iela 7A, Liepājā ilgtermiņa nomas līgumu un vienošanos par apbūves tiesības piešķiršanu būvprojekta “Zivju apstrādes ceha jaunbūve” realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.

Iepazīstoties ar iesniegtajiem atzinumiem un dokumentiem un ņemot vērā to, ka uzņēmums ir izpildījis nekustamā īpašuma nomas tiesību rezervēšanas līguma nosacījumus, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Biedrību “KURZEMES ZVEJNIEKU ASOCIĀCIJA” nekustamā īpašuma Ezermalas iela 7A, Liepājā (platība 5282 m2) ilgtermiņa nomas līgumu un vienošanos par apbūves tiesības piešķiršanu uz 30 gadiem būvprojekta “Zivju apstrādes ceha jaunbūve” realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.
Galerija
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30