Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas ostā paplašina dzelzceļa Rietumu parku un izbūvē jaunus sliežu ceļus
17. novembris, 2017
Lai uzlabotu dzelzceļa sastāvu manevrēšanas drošību un efektivitāti, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde uzsākusi jauna dzelzceļa sliežu ceļa izbūvi un Rietuma parka paplašināšanu. Tas ir pirmais ES Kohēzijas fonda projekta “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” posms. Līdz 2019. gada beigām plānots kopumā izbūvēt un rekonstruēt sliežu ceļus 2 632 metru garumā, t.sk. 1 815 metri ir jaunbūvējami sliežu ceļi, bet 817 metri pārbūvējami. Tāpat projekta ietvaros plānots rekonstruēt un paplašināt auto pievadceļus. Projekta kopējās izmaksas 6.3 milj. EUR.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, sagatavojot un izstrādājot projekta pieteikumus ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumam, aktīvi sadarbojās ar Liepājas ostas uzņēmējiem, lai identificētu esošās un prognozējamās problēmas. Kā norāda LSEZ pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos Arnis Mazalis, kā viena no problēmām tika iezīmēta ostas auto un dzelzceļa pievadceļu kravu caurlaides spējas kapacitātes deficīts, kas ierobežo uzņēmumu spēju apkalpot pieaugošās kravu plūsmas, radot sauszemes kravu transporta sastrēgumus, un tādejādi samazinot ostas uzņēmumu darbības efektivitāti un konkurētspēju ar citām reģiona ostām.
Bez jau uzsāktās sliežu ceļa izbūves Rietumu parkā, ES Kohēzijas fonda projekts “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” paredz vēl viena dzelzceļa Rietumu parka savienojuma izveidi ar Liepājas staciju un veikt esošo sliežu ceļu pārmiju pie iebraukšanas ostas teritorijā pārbūvi un pārbrauktuvju rekonstrukciju, izbūvējot signalizāciju ar luksoforiem un automatizēto barjeru. Dzelzceļa infrastruktūras būvniecības izmaksas novērtētas 3 716 000 EUR apmērā, bet pirmā posma izmaksas kopā ar būvuzraudzību veido izmaksas ~1 milj. EUR.
Dzelzceļa sliežu ceļu izbūves darbus veic SIA RKF “Transceltnieks”, kas iesniedza saimnieciski izdevīgāko piedāvājumus Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldes atklātajā iepirkumā „Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps”.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir sagatavojusi un iesniegusi vēl divus projektus ES Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanai - “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” un “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana”. Kopumā visu ES Kohēzijas fondu projektu finansēšanai nepieciešamā summa ir 41 000 000 EUR, no kuras 32 304 208 EUR ir plānots piesaistīt kā Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.
Galerija
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30