Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu
17. novembris, 2017
Informējam, ka Liepājas SEZ pārvaldes telpās Fēniksa ielā 4, Liepājā 2017. gada 12. decembrī plkst. 17.00. paredzēta sabiedriskā apspriešana sakarā ar A kategorijas piesārņojošo darbību Liepājas ostas piestātnes Nr. 27 teritorijā (Pulvera ielā 29, Liepājā, kadastra Nr. 17000100303).
Iekārtas īpašnieks un operators: Liepājas SEZ pārvalde, reģ.nr. 90000329402.
Iegūt informāciju par paredzēto darbību, saņemt A kategorijas piesārņojošas darbības iesnieguma kopsavilkumu un iepazīties ar iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem var Liepājas SEZ pārvaldē Fēniksa ielā 4, Liepājā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00.
Darbība – Liepājas ostas ar naftas produktiem piesārņoto ūdeņu attīrīšanas iekārtu komplekss, ar naftas produktus saturošo notekūdeņu uzglabāšanu pirms pārstrādes.
Atļauja pieprasīta esošai piesārņojošai darbībai, piesārņojošās darbības kategorijas maiņai no B uz A kategoriju, sakarā ar to, ka kopējais ar naftas produktiem piesārņoto ūdeņu (bīstamo atkritumu) uzglabāšanas daudzums pārsniedz 50 tonnas.
Siltumenerģijas iegūšanai, kas paredzēta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu funkciju nodrošināšanai un telpu apsildei, tiek sadedzināti eļļas un ūdens atdalīšanas naftas produkti.
Par atļaujas izsniegšanu atbildīga VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde.
Priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt VVD Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Jaunā ostmalā 2A, Liepājā, LV-3401, tālr. 63424826, e-pasts: liepaja@liepaja.vvd.gov.lv līdz 2017. gada 18. decembrim.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30