Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Vides pārraudzības valsts birojā iesniedz precizēto LSEZ Attīstības plāna 2018.- 2035. gadam vides pārskata projektu
19. decembris, 2017
2017. gada 19. decembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegusi precizēto LSEZ Attīstības plāna 2018.- 2035. gadam vides pārskata projektu, kurā ir iestrādāti sabiedrības pārstāvju, institūciju un pašvaldības struktūrvienību speciālistu komentāri, kas tika saņemti sabiedriskās apspriešanas laikā. Precizētais vides pārskata projekts un plānošanas dokuments ir pieejams interneta adresē: http://liepaja-sez.lv/lv/lsez/dokumenti
2017. gada 27. septembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde izsludināja LSEZ Attīstības plāna 2018.- 2035. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma publisko apspriešanu. Publiskā apspriešana norisinājās līdz 2017. gada 27. oktobrim, bet 2017. gada 18. oktobrī notika publiskās apspriešanas sanāksme Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes telpās.
Vides pārskata projektā ir iestrādāti komentāri un priekšlikumi, kas tika saņemti no LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, LR Satiksmes ministrijas, LR Ekonomikas ministrijas, Kurzemes plānošanas reģiona, Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes, VAS “Latvijas dzelzceļš” un Liepājas pilsētas pašvaldības.
No institūcijām saņemto priekšlikumu un komentāru detalizēts izklāsts un sanāksmju protokolu kopijas ir pievienotas Vides pārskata projekta pielikumā.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30