Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ pārvaldes 2017. gada pieturzīmes
04. janvāris, 2018
Liepājas speciālajai ekonomiskajai zonai -20
1997. gada 1. martā savu darbību uzsāka Liepājas speciālā ekonomiskā zona (Liepājas SEZ), kas tika izveidota pateicoties Liepājas uzņēmēju iniciatīvai. Liepājas SEZ ir atbalsta instruments uzņēmējiem, kura mērķis bija piesaistīt ārvalstu un pašmāju uzņēmējus Liepājā veidot savas ražotnes, būvēt ostas terminālus un, galvenais, radīt jaunas darba vietas. Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš uzsvēra, ka Liepājas SEZ galvenais uzdevums arī nākotnē ir radīt priekšnoteikumus, lai uzņēmējiem būtu interesanti strādāt un attīstīt savus uzņēmumus Liepājā. “Tas ir nepārtraukts process, nepārtraukta mijiedarbība, dialogs un attīstība, rūpējoties par biznesa vidi, atbalstu, lai būtu uzņēmumi, kas nodrošina kvalificētas un labi apmaksātas darba vietas.”
Konference – Liepājas SEZ 20+
2017. gada 17. martā savu jubileju Liepājas SEZ atzīmēja ar starptautisku konferenci, kuras mērķis un uzdevums bija izvērtēt paveikto, bet galvenais meklēt jaunas iespējas un izaicinājumus, lai strādātu efektīvāk un radīt priekšnoteikumus, lai esošie uzņēmumi attīstītos un veidotos jauni, radot jaunas, kvalificētas un labi apmaksātas darbavietas. Kā konferencē uzsvēra izdevuma “The Economist” vecākais redaktors Edvards Lūkass (Edward Lucas): “Man šķiet, ka speciālajām ekonomiskajām zonām ir izšķiroša nozīme, uzsākot uzņēmējdarbību – īpaši tad, ja uzņēmējs ienāk svešā vidē. Bez tam, ražošanas, loģistikas un transporta nozarē brīvās ekonomiskās zonas ir spēlējušas nozīmīgu lomu. Es personīgi Liepāju pirmo reizi apmeklēju 1990. gadā. Tās pārmaiņas, ko te redzu šobrīd, ir milzīgas. Fantastisks progress šo divdesmit septiņu gadu laikā. Labs iemesls, lai Jums būtu ar ko lepoties.”
Liepājas SEZ Attīstības plāns līdz 2035. gadam
2017. gadā Liepājas SEZ pārvalde izvērtēja paveikto un sagatavoja Attīstības plānu 2018. – 2035. gadam. Dokumentā analizēti apstākļi un nosacījumi, kas varētu ietekmēt turpmāko attīstību, nosakot prioritātes:
kvalificētu darbinieku pieejamība,
jaunu ražošanas uzņēmumu piesaiste,
ciešāka mijiedarbība starp ostu un ražošanas uzņēmumiem,
vietējo kravu pieaugums ostā,
ostas infrastruktūras attīstība.
Tāpat dokumentā analizēts vides stāvoklis LSEZ teritorijā un plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamā ietekme uz vides kvalitāti.
Liepājā aktivizējas uzņēmējdarbības vide
2017. gadā reģistrētas 5 LSEZ kapitālsabiedrības - Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Baltic Solar Factory”, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA V.Biļuka komercfirma “EVIJA”, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Buckwheat Baltics”, LSEZ SIA “JM Properties”, LSEZ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Swedan Partners”. Lai arī uzsākti projekti par vairāk nekā desmit jaunu ražošanas uzņēmumu izveidi, reāli uzsākta 2 jaunu rūpnīcu būvniecība - “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA (Kapsēdes ielā) un LSEZ SIA “EURO DK” (Satiksmes ielā).
Kopumā 2017. gadā noslēgti 50 ieguldījumu līgumi par kopējo summu 31.6 miljoni eiro, 6 nekustamā īpašuma nomas līgumi - 18.5 ha un 13 nekustamā īpašuma nomas tiesību rezervācijas līgumi – 19.6 ha platībā, kas dod iespēju uzņēmējiem izpētīt situāciju, nosacījumus un uzsākt jaunu ražošanas uzņēmumu izveidi.
Liepājas osta – lielākā graudu osta Baltijas jūras reģionā
2017. gada novembrī Liepājas osta sasniedza līdz šim lielāko pārkrauto kravu apjomu vienā mēnesī - 810 481.52 tonnas, nostiprinot Liepājas ostas kā graudu ostas pozīcijas Baltijas jūras reģionā. “Tas bija iespējams divu iemeslu dēļ – gan tāpēc, ka no gada sākuma kopā ar Liepājas ostas uzņēmējiem un “Latvijas Dzelzceļu” veicām būtiskas izmaiņas vagonu padošanas darba plānošanā un organizācijā, kas būtiski palielināja dzelzceļa mezgla jaudu, gan tas, ka, izbūvējot 3 jaunas noliktavas un modernizējot esošās, par vairāk kā 10% pieaugusi beramkravu uzglabāšanas kapacitāte un radīta iespēja plašākām uzglabāšanas iespējām arī citām kravu grupām”, uzsver LSEZ pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Uldis Hmieļevskis. Lauksaimniecības kravas, t.sk. graudaugi, jau ilgāku laiku ir lielākā kravu grupa Liepājas ostā. Lai turpinātu kravu piesaisti, 2017. gadā Liepājas ostā uzbūvētas 3 jaunas noliktavas un kopējās graudu uzglabāšanas iespējas palielinājušās par 10%. Kravu apgrozījuma pieaugums prasīja ļoti rūpīgu un efektīvu darba organizāciju gan no uzņēmēju, gan no Liepājas SEZ pārvaldes, gan no VAS “Latvijas dzelzceļš” puses. Pilnveidojot dzelzceļa vagonu manevrēšanas iespējas, izdevās dzelzceļa vagonu apstrādes jaudu no 180 vagoniem diennaktī palielināt līdz 275 vagoniem.
Liepājas SEZ pārvalde uzsāk ostas flotes atjaunošanu
2017. gada vasarā ostā darbu uzsāka jauns loču kuģis, kas ir drošs palīgs locim, ievedot un izvedot kuģus no Liepājas ostas. Jauno loču kuģi par aptuveni vienu miljonu eiro speciāli Liepājas ostas vajadzībām būvēja Igaunijas kompānija ''Baltic Workboats''. Tas ir aprīkots ar jaudīgu dzinēju, modernām navigācijas iekārtām, ar labu manevrēšanas spēju un papildus aprīkojumu, kas uzlabos loča veiksmīgu nokāpšanu un uzkāpšanu no kuģa. Par jaunā loču kuģa ātrumu liecina arī tā salīdzinoši nelielie izmēri - ja līdzšinējo kuģu pilna masa ir ap 80 tonnām, tad jaunā - vien 14 tonnas. Iegādāties jaunu kuģi bija ekonomiski izdevīgāk nekā remontēt vecos, uzsver Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš, pamatojot kādēļ pieņemts lēmums iegādāties pilnīgi jaunu loču kuģi Liepājas ostas ikdienas darbības nodrošināšanai. Tas pēc ostas darbības atjaunošanas ir pirmais pavisam jaunais kuģis, ko iegādājusies Liepājas SEZ pārvalde un nākotnē plāno turpināt ostas flotes atjaunošanu.
Liepājas SEZ pārvalde līdz 2020. gadam attīstības projektos ieguldīs 44.3 milj. eiro
2017. gadā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde uzsāka 6 nozīmīgu infrastruktūras attīstības projektu realizāciju, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu līdz pat 80%:
ES Kohēzijas projekts " Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība", kas sevī ietver auto un dzelzceļa pievadceļu izbūvi un rekonstrukciju;
ES Kohēzijas projekts “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana”. Projekta mērķis: uzlabot navigācijas drošības līmeni, kuģiem pārvietojoties Liepājas ostas Karostas kanālā un izmantojot ostas Ziemeļu vārtus.
ES Kohēzijas fonda projekts “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana”, kura mērķis ir uzlabot navigācijas drošības līmeni, padziļināt kuģu ceļus, rekonstruēt hidrobūves un izveidot kuģu enkurošanas/tauvošanas vietu Brīvostā.
LAD projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā” 1. kārta. Projekta ietvaros pabeigti lielākā daļa darbu Vecā ostmalā posmā no Ūliha ielas līdz Celtnieku ielai - nomainīts brauktuves segums, izbūvējot jaunu un rekonstruējot esošās pazemes inženierkomunikācijas.
LAD projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā” 2. kārtas ietvaros līdz 2019. gada maijam rekonstruēs vairākas piestātnes un teritorijas, kuras ir reģistrētas kā zivju izkraušanas vietas un/vai tiek izmantotas zvejniecības uzņēmumu darbības nodrošināšanai.
INTERREG projekts „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”. Ir uzsākts investīciju projekts ar mērķi modernizēt Liepājas jahtu ostu - peldošo piestātņu būvniecība, Liepājas ostas 80. piestātnes rekonstrukcija un pielāgošana jahtu ostas vajadzībām, jahtu ostas ofisa ēkas būvniecība, video un piekļuves kontrole jahtu ostā.
Liepājas ostai - 320
2017. gadā Liepājas ostai apritēja 320. gadi. Kā liecina vēstures liecības, 1697. gada 3. oktobrī tika iedzīts pirmais pālis un uzsākta Liepājas ostas izbūve. Savukārt, 24. martā, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā atklāja restaurēto Liepājas ostas noliktavu “Bezdelīga”, kas arī būvēta 1697. gadā un, kā tās atklāšanā uzsvēra Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks Uldis Hmieļevskis, Liepājas ostas noliktava “Bezdelīga” atdzimšanu piedzīvo savā 320. dzimšanas dienas gadā. “Tā ir lieliska dāvana Liepājas ostai jubilejā un tagad pavisam droši varam teikt, ka neliela daļa Liepājas un Liepājas ostas atrodas arī Rīgā.”
Atzīmējot Liepājas ostas 320. jubileju un Liepājas SEZ 20 gadus, Liepājas SEZ pārvalde izdeva albumu par Liepājas ostas un Liepājas SEZ vēsturi, bet Liepājas muzejā vēl līdz 2018. gada jūnijam būs skatāma izstāde par ostas un SEZ vēsturi. Jubilejas gadu Liepājas SEZ pārvalde noslēdza ar Māra Runguļa Liepājas stāstu “UZ zušiem” izdošanu CD formātā, kuru saņems arī pilsētas vispārizglītojošās skolas.
Galerija
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30