Izsoles
Šajā sadaļā iespējams atrast informāciju par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsludinātajām izsolēm.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli
Publikācijas datums: 10.04.2018.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2018.gada 10. aprīlī ir apstiprināti Loču kuģa „Pilot 4” izsoles noteikumi.
Izsolāmā manta ir Loču kuģis “Pilot 4”. Vispārīgie dati saskaņā ar tehnisko pasi:
Kuģa vārds
PILOT 4
Kuģa tips
Loču
LKR numurs
2130
Pieraksta osta
Liepāja, Latvija
Kuģa īpašnieks
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Būves gads un vieta
1992, Krievija
Korpusa materiāls
Tērauds
L x B x D
21,12 x 5,50 x 2,80
Bruto tilpība
80
Neto tilpība
24
Galveno dzinēju skaits, jauda, ražotājs
2 – Volvo Penta TAMD 103A
Izsolāmā manta atrodas pie Liepājas ostas 27. piestātnes, Pulvera ielā 29, Liepājā.
Izsole notiks 2018. gada 14. maijā, plkst. 10.00, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes zālē (3. stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā.
Atsavināmā objekta sākumcena ir EUR 80 000 (astoņdesmit tūkstoši euro) bez PVN.
Izsolāmās mantas nosolītā augstākā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.
Nodrošinājuma apmērs EUR 8 000 (astoņi tūkstoši euro) iemaksājams kontā AS „Swedbank”, kods HABALV22, konts LV12HABA0001047037000 ar atzīmi „Loču kuģa “Pilot 4” izsoles nodrošinājums” līdz pieteikuma reģistrācijai izsolei iesniegšanai.
Maksāšanas līdzekļi - 100% euro.
Samaksas veids - vienreizējs maksājums 1 (viena) mēneša laikā no izziņas norēķinam saņemšanas dienas.
Izsolāmo mantu var apskatīt pie Liepājas ostas 27.piestātnes, Pulvera ielā 29, Liepājā, un ar atsavināmajam objektam izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālruni (+371) 63424127.
Izsoles noteikumus var saņemt un ar tiem iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecā ostmala 59, Liepāja, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424127, vai elektroniski www.liepaja-sez.lv.
Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2018.gada 10. maijam, plkst. 16.30, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā, Liepājā, Fēniksa ielā 4, 3.stāvā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālruni (+371) 28348454.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30