Kvalitātes pārvaldība
Kopš laika, kad kvalitātes vadības sistēmas ir kļuvušas par dažādu organizāciju un biznesa pasaules neatņemamu sastāvdaļu, arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde 2005. gada 29. aprīlī saņēma kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu – atbilstoši ISO 9001 : 2000 standartam.
2010. gada 1. augustā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde veica pārsertifikācijas auditu, paaugstinot kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001 : 2008 standartam, savukārt 2018. gada 9. maijā veikta pārsertifikācija un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kvalitātes vadības sistēma atbilst ISO 9001 : 2015 standarta prasībām Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas sfēra aptver:
1.
pakalpojumu kompleksa nodrošināšanu Liepājas SEZ uzņēmumiem un nomniekiem;
2.
ostas pakalpojumu sniegšanu.
Kvalitātes vadības sistēma Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei nodrošina darbības novērtēšanu, analīzi un nepārtrauktas pilnveidošanas iespējas.
Kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts ir kā apliecinājums tam, ka iestādes darbības kvalitāti Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ne tikai uzskata par svarīgu, bet arī iegulda lielu darbu kvalitātes līmeņa paaugstināšanai, jo koncentrējas uz klientu vajadzībām un vēlmēm, kā arī veicina kvalitātes vadību, lai nodrošinātu augstāku iestādes ekonomiskās darbības efektivitāti un konkurētspēju.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kvalitātes vadības sfēra un kvalitātes politika nav mainīta.
Starptautiskā Standartizācijas Organizācija jeb saīsināti ISO, ir pasaules nacionālo standartizācijas organizāciju federācija, kurā apvienojušās aptuveni 100 valstis. ISO standarts pamatā nosaka virkni vienkāršu pamatprincipu un prasību, kā arī iedrošina komersantus un organizācijas tās pildīt veidā, kas vislabāk atbilst to biznesam, darbības filozofijai un kultūrai.
Izstrādātās kvalitātes vadības sistēmas atbilstību ISO 9001 : 2015 prasībām novērtēšanu un sertifikācijas auditu veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SGS LATVIA LTD”, kas ir viena no vadošajām akreditētām sertifikācijas iestādēm Latvijā.
Dokumenti lejupielādei
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30